آپا مخفف عبارت آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رخدادهای رایانه‌ای است و معادل بومی اصطلاح CSIRT می‌باشد. مراکز آپا با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شده‌اند تا به عنوان مراکز تخصصی فعال در حوزه امنیت رایانه‌ای به منظور ارتقاء امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور عمل نمایند. در همین راستا، مرکز آپا دانشگاه لرستان با بکارگیری نیروهای متخصص و پتانسیل‌های پژوهشی، در زمینه توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات فعالیت دارد.

ماموریت‌ها

  • آگاهی‌رسانی، آموزش و ارتقای دانش عمومی و تخصصی در زمینه امنیت، پیشگیری و مقابله با حوادث امنیتی در فضای تبادل اطلاعات (فتا)
  • ارائه خدمات فنی و تخصصی در زمینه اختلالات امنیتی مرتبط با (فتا) از جمله پیشگیری و رسیدگی از/‌ به حوادث، تحلیل و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها و بدافزارها به منظور امن‌سازی فتا
  • برقراری ارتباطات و همکاری‌های علمی و فنی ملی و بین‌المللی با مراکز امداد و واکنش رایانه‌ای داخل و خارج کشور در زمینه‌های مورد فعالیت مرکز
  • ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه صنعتی شریف از طریق پژوهش‌های فناورانه در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

گواهی‌نامه‌ها

فهرست